Vi bygger rammer om en travl hverdag...

Vores team af tømrere indgår som en central del i løsning af opgaver for vores mange erhvervskunder.

Deres alsidige faglige kompetencer gør dem i stand til at løse alle typer af tømreropgaver – fra mindre service-/vedligeholdelsesopgaver til decideret erhvervsbyggeri fra montage til finish.

Vi er med, når virksomheder ønsker at renovere et eksisterende erhvervsbyggeri og domicil – eller når der skal opføres helt nye rammer om en travl hverdag.

Tæt samarbejde, stram styring

Tømreropgaverne udføres ofte i entrepriser, hvor Dreier & Co. samler trådene – og arbejder med vores øvrige afdelinger (murer og entreprenør) eller andre samarbejdspartnere.

Vores erhvervskunder lægger stor vægt på en stram styring af både tid og økonomi. Det respekterer vi hele vejen igennem projektet. Med princippet om, at en aftale er en aftale – og med et højt informationsniveau undervejs.

Eget værksted giver fleksibilitet

Dreier & Co. har eget tømrer-/snedkerværksted, hvor der udføres mange specielle opgaver, der kræver godt og præcist håndværk.

Værkstedet giver os – og ikke mindst vores kunder – en stor fleksibilitet, når et projekt byder på særlige udfordringer, der kræver specifikt tilpassede løsninger.

Ved at løse disse opgaver på eget værksted, kan vi ofte begrænse leveringstiden markant.

Det kan have stor betydning for tid og dermed også økonomi i et projekt.