Specialopgaver er et af vores specialer

Dreier & Co. udfører en lang række specialopgaver for både privatkunder, offentlige kunder og erhvervskunder.

Det er opgaver, hvor der ikke bare er brug for murerarbejde, tømrerarbejde, kloak eller entreprenørarbejde.

Der skal ofte særligt materiel, udstyr og kompetence til.

Vi udfører for eksempel...:

· arbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger, hvor der er brug for særlig viden og erfarne håndværkere

· renoverings- og restaureringsopgaver

· opgaver, hvor der skal tages hensyn til særlige sikkerheds- og miljøregler

Kontakt os for en dialog om en konkret specialopgave. For eksempel når der skal bygges under særlige betingelser, løftes tungt, arbejdes med særlige materialer og teknikker – eller hvis opgaven på anden måde kræver særlige kompetencer.