Totalentreprise

Totalentreprise er en entrepriseform, hvor du som bygherre kun har én kontakt hos os. Herefter varetager vi som entreprenør al koordinering og kontrol i hele byggeprocessen. Derved minimerer du som bygherre din risiko og dit ansvar.

Vi tager ansvaret for hele byggeprocessen fra ideoplæg, projektering og myndighedsbehandling til projektledelse, kvalitetssikring, styring og overvågning samt gennemførelse af byggeriet.