Fagentreprise

Fagentreprise er en samarbejdsform, hvor hver enkelt faggruppe på et byggeri giver et bud på den enkelte del - mureren byder på murerarbejdet, tømreren byder på tømrerarbejdet osv.

Ved fagentreprise har du eller din rådgiver selv ansvaret for byggeledelsen, dvs. at du står for koordinering imellem entreprenører/håndværker og sørger for, at de overholder tidsplanen. I fagentreprise udfører vi opgaver i anlægs-, jord-, kloak-, beton-, murer-, tømrer- og snedkerarbejde. Store som små opgaver udføres efter bedste håndværksmæssige traditioner.